BİSED

CONEBI E-Bike çalışma grubu Brüksel’de toplandı

CONEBI bünyesinde “E-Bike Working Group” 28 Eylül’de Brüksel’de ikinci kez toplandı. Avrupa Komisyonu temsilcileri, ile CONEBI uyeleri ve firma temsilcilerinden oluşan 30’a yakın katılımcının yer aldığı toplantıya Derneğimizi temsilen Yönetim Kurulu üyesi H. Anıl Şakrak ve Çalışma Grubu üyesi Dr.Kenan Güler katıldı.

CONEBI Neuberger E-Bike Çalışma Grubu ve endüstri uzmanlarından oluşan heyet, Avrupa Komisyonu ile ,e-bisikletler için gelecekteki Avrupa Birliği düzenlemeleri çerçevesini görüşmek üzere bir araya geldi. Bisiklet Endüstrisi için e-bisiklet patlamasının devam edebilmesini ve AB düzenlemelerin getireceği istenmeyen kurallar ile bu büyümenin engellenmesini önlemek için önümüzdeki yıllarda yapılacak girişimler çok önemli olacak.

Şu anda Avrupa ve küresel Bisiklet Endüstrisi üzerinde önemli etkisi olan birkaç önemli mevzuat AB düzeyinde tartışılıyor.Bunlar içerisinde  AB Batarya ve Makine mevzuatlarındaki revizyonlar ile e-bisikletlerin ve kişisel mobilite cihazlarının (e-kick scooter/e-step dahil) gelecekte EU mevzuatındaki sınıflandırılmaları yer alıyor.

AB kurumlarıyla açık diyaloğu sürdürmek ve Avrupa Bisiklet Endüstrisinin önceliklerini vurgulamak amacıyla CONEBI, Avrupa Komisyonu DG GROW yetkililerini (Sanayi, İç Pazar, Girişimcilik ve KOBİ ile ilgili politikalardan sorumlu müdürlüğü) de Brüksel’de düzenlenen toplantıya davet etti. Bu toplantı, EPAC, Speed-EPAC, Kargo ve E-Kargo Bisiklet yasal çerçeveleri üzerine ve Avrupa Komisyonu tarafından yakın zamanda düzenlenen ve CONEBİ’nin de yer aldığı “Kişisel Mobilite Cihazlarının (PMD’ler) gereksinimleri ve yol güvenliği” adlı çalıştay konuları üzerine görüş alışverişi için değerli bir fırsat sundu.

Avrupa’da kentsel hareketlilik hızla değişiyor. Bisiklete binen veya e-kick scooter/e-step, tek tekerlekli ya da kaykay gibi kişisel mobilite cihazları (PBD) kullanan insan sayısının artması sonucu medyanın ve kurumsal ilginin de yüksek olması, sokaklarda bu taşıtların bir arada nasıl kullanılacağı ve güvenlik gereksinimlerinin nasıl sağlanacağına dair düzenlemelere karar vermek için Avrupa Birliği’ni ve AB üye devletlerini bir araya getiriyor.

Bir sonraki adım olarak 2023 yılında PMD’ler için düzenleyici bir çerçeve geliştirme çalışmalarına başlamak için Bisiklet Endüstrisi de dahil olmak üzere tüm paydaşlara danışılarak  daha ayrıntılı bir etki değerlendirmesi  yapılacak.

Son olarak, CONEBI E-Bike çalışma grubu toplantısında Avrupa Komisyonu, açıklanan AB standardizasyon stratejisiyle ilgili devam eden gelişmeler hakkında kapsamlı bir sunum yaptı. (Kaynak: CONEBİ Newsletter, 14 Ekim))