BİSED

01

BİSED HAKKINDA

BİSED Sektörümüzü geliştirmek, bisiklet, elektrikli bisiklet ve yan sanayi anlamında teknik, ekonomik ve yürütme ile ilgili hususlarda üyeleri ve sektör temsilcilerinin beklentilerini ulusal ve uluslararası platformlarda yerine getirebilmek ve yetkinliği sayesinde sektörün referans sivil toplum kuruluşu olmak adına 2008 yılında kurulmuş ve faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bisiklet sanayimizin sürdürülebilir gelişimi ve özellikle yurt dışı pazarlarda rekabetçiliği ile bununla bağlantılı küresel ticaret ve mevzuat düzenlemeleri de düşünüldüğünde, BİSED uluslararası girişimlerde temsil ve söz sahibi olunabilmesi adına CONEBI (Confederation of the European Bycycle Industry) bünyesinde sektörümüzü başarıyla temsil etmektedir.  

Ulusal ve uluslar arası normlara sadık kalarak bisiklet ve elektrikli bisiklet sektörümüzü üretim ve ihracat başta olmak üzere pro-aktif bir anlayış ile ileriye taşıma gayreti, tesis edilen birliktelikler neticesinde sektörümüzü kamu ve ilgili kuruluşlar nezdinde en iyi ve faydalı şekilde  temsil, bisikletin tüm disiplinlerini daha geniş kitleler ile tanıştırabilmek, bisiklet sporunun ve turizminin gelişmesine ve farkındalığına katkıda bulunmak, eğitim – insan kaynağı faktörünü unutmayarak katma değer yaratabilmek BİSED vizyonunun önemli kilit taşlarını oluşturmaktadır.

Bisiklet ve elektrikli bisiklet sektörünün ülkemiz hedeflerine her anlamda en büyük katkıyı sağlayabilmesi ve paydaşı olduğumuz eko-sistemin gerekleri ve çizgileri doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında sektörümüzü ve insanımızı beklentilerin ötesinde başarıların öznesi yapabilmek için kanunlar ve uygulamalar çerçevesindeki işbirliklerini her zaman destekleyen yaklaşımımız BİSED kimlik kartını oluşturmaktadır.