BİSED

BİLGİLENDİRME NOTU: Avrupa Birliği “elektrikli bisiklet” standart ve gelişmeler hakkında

Sayın BİSED Üyeleri

Bisiklet Endüstrisinin Değerli Temsilcileri

Derneğimiz BİSED, ülkemizde bisiklet ve elektrikli bisiklet endüstrisini kurumsal çatı altında birleştiren ve sektörümüzün güncel ve gelecekteki tüm düzenleme ve gelişmeler anlamında bilgilendirilmesi, gerekli girişimlerin ulusal ve uluslararası platformlarda takibi ve her anlamda Türk Bisiklet Sanayi ve ihracat potansiyelinin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunabilmek vizyonu ile çalışmalarını devam ettirmektedir.

İçerisinden geldiğimiz bisiklet sektörü, yan sanayi unsurlarda düşünüldüğünde geniş bir yelpazeyi ifade etmektedir. Yakın coğrafyamızda, Avrupa Birliği ilgili kurum ve kuruluşları başta olmak üzere kural koyucu organlar sektörel sivil toplum kuruluşları katkıları ile bisiklet endüstrisi regülasyonunu Avrupa Birliği üye ülkeler boyutunda tesis etmektedirler. BİSED, bilindiği üzere sektörümüzün Avrupa’daki konfederasyonu konumundaki CONEBI’nin ( Avrupa Bisiklet Endüstrisi Konfederasyonu) aktif üyesi ve yakın işbirliği ortağıdır.

Malumları olduğu üzere, Avrupa Birliği üyesi ülkeler bisiklet ve elektrikli bisiklet standartları konusunda ciddi hassasiyetlere sahiptir. Düzenleme ve denetimler Avrupa Komisyonu aracılığı ile yakından izlenmektedir. Özellikle Çin menşeli elektrikli bisikletler üzerinden devreye alınan anti-damping uygulaması sonrası bahsedilen hassasiyet ve denetimler daha da önem kazanmış ve tespit edilen uygunsuzluklar kaynağı ülke bazında yaptırıma varabilecek neticelere zemin hazırlayabilecek nitelik kazanmıştır.

Derneğimiz ve CONEBI arasındaki istişareler, yakın geçmişte ülkemizden AB ülkelerine yapılan elektrikli bisiklet ihracatında birtakım farklılıkların göze çarptığını, fiyat ve adet rasyosunda kayıtlara geçen verilerin Avrupa Komisyonu tarafından anti-damping uygulamalarını pasifize etme girişimi şeklinde değerlendirilebileceğine işaret etmektedir. Bu noktada BİSED gerekli ve faydalı olacağına inandığı bilgilendirme ve girişimlerin takipçisidir. Bu defa; CONEBI aracılığı ile Derneğimize iletilen durum belgesi niteliğindeki bilgilendirmede: Avrupa Komisyonu tarafından standart dışı elektrikli bisikletlerin AB üyesi ülkelere ihracatının tespit edildiği, bunun neticesinde belli ürünlerin üreticisi ve satıcıları için yasal süreçlerin devreye alınabileceği, standartlara aykırı elektrikli bisikletlerin trafik kanununa aykırılıklarının başkaca yaptırımlara yol açabileceği endişesi paylaşılmıştır.

CONEBI, Avrupa Komisyonu nezdinde idari ve yasal girişimleri takip ile gerekli hukuksal destek ve önemlerin alınabilmesi için girişimlerini başlatacağını ifade etmektedir. Bu minvalde, üyelerinin de kendi ülkelerinde konunun gündeme taşınması ve elektrikli bisiklet konusunda özellikle AB karar mekanizmalarının elektrikli bisikletin geleceği konusunda atacağı adımlara müdahil olunabilmesi anlamında işbirliğinin öneminin altını çizmektedir.

CONEBI tarafından paylaşılan durum belgesi -İngilizce orijinali ve gayri resmi Türkçe tercümesi- aşağıda bilgilerine arz edilmiş olup konunun önemine özel olarak sektörümüzün değerli paydaşları ile bilgilendirme ve farkındalık adına paylaşılmıştır.

Saygılarımızla,